سالن کاشت ناخن کرج

7. صافی محل ورود را تمیز نمایید و تجمع لجن در کف تشتک برج را مشاهده کنید. لوورها در حیطه مکش هوا، بسته به متقاطع یا ناهمسو بودن جریان هوا، در دو یا چهار طرف برج خنک کن قرار داده میشوند. همین دو ادله مقدار دبی هوای محل ورود به برج خنک کننده را انتخاب میکنند. برای حل همین مشکل، نخست موتور را تحلیل نمایید و ببنیید که متوقف شده یا نه. اگر متوجه شدید ایراد از فن می باشد و فن نمیچرخد، یاتاقان گیر کرده را بررسی کنید. در صورتی که مقدار آب بیش از حد باشد و به سطح های خنک کننده (پکینگ) برسد، عملکرد برج خنک کننده مختل میشود. پکینگ ها به دو نوع ی اسپلش و غشایی تقسیم می شوند و از هر کدام برای عملکرد مجزا استعمال می مواد شیمیایی در برج خنک کننده شود. آب پخش کن یا این که آب گردان چکیده هست که آب داغ را به شکل مساوی و یکنواخت بر بر روی سطح ها پکینگ توزیع میکند. مساحت کلی دریچه ها و منافذی که بر روی لوورها به جهت ورود هوا در حیث گرفته شده است. هر گونه زخم مکانیکی مانند همین سبب کارایی ضعیف خویش رشته ها می‌شود و بر روی آن تأثیر می گذارد و در نتیجه باعث ساخت فشار و سایش مکانیکی مازاد میشود. قطرهگیرها: همین قطعه جهت محافظت از پکینگها و جلوگیری از هدر رفتن آب به کارگیری میشود. مجموعه به فیکس با دقت به سابقه طولانی در تعمیرات اشکال برج خنک کننده چیلر و صنایع مستقل به جهت سرویس ها در برج خنک کننده در سرویس شما عزیزان میباشد. برج خنک کننده که به جهت خنک سازی آب به کارگیری میگردد. همچنین، آب پخش کن باید افت فشار فراوان کمی داشته و در برابر خوردگی مقاوم باشد. گاهی حاشیه های جلویی پره های حرفه در اثر برخورد ذرات رطوبت و گرد و غبار دچار جراحت می شوند و فرسایش – خوردگی در آن ایجاد میشود. مقصود از دمای مرطوب کولینگ تاور به عبارتی دمایی می باشد که با بخار آب تغلیظ شده مخلوط گشته و به هوای اشباع (رطوبت 100) هم دارای اسمو رسم می باشد. افت دمای سیال آب گرم در کولینگ تاور همواره تابع وضعیت محفظه اقلیم محل کارگزاری بوده است. سرعت هوای محل ورود که دارای توجه به حالت اقلیمی دربین ۵ تا ۱۰ متر بر ثانیه آنالیز میشود. درنتیجه، وضعیت طراحی، اقلیمی و میزان مکش حرفه بر نوع طراحی لوورها تأثیرگذار است. تعداد حفره ها بسته به نوع طراحی مختلف است. حفره های خروجی آب پخش کن به نازل منتهی می گردند و داخل برج خنک کننده قرار دارند.