سالن کاشت ناخن کرج

[ad_1]

روز چهارشنبه ، دولت ایالات متحده دو سیاست توسط دولت ترامپ را اتخاذ کرد که برای مهاجران فرار از خشونت صلاحیت پناهندگی ، به ویژه آمریکای مرکزی را دشوار می کند.

دادستان کل مریک گارلند دستورالعمل های جدیدی را به دادرسان مهاجرتی صادر کرده است تا از پیروی از قوانین مربوط به دوره ترامپ که باعث می شود مهاجران در معرض خشونت خانگی یا باندها برای پناهندگی در ایالات متحده با مشکل روبرو شوند ، دست بردارند. وی همچنین سیاستی را لغو کرد که به دلیل تهدید یکی از اعضای خانواده ، پناهندگی برای مهاجران را دشوار می کرد.

این اقدامات می تواند مهاجران را در موارد محافظت بشردوستانه خود راحت تر بدست آورد و توسط مدافعان مهاجران به طور گسترده ای جشن گرفته شده است.

[ad_2]

منبع: fly-news.ir