سالن کاشت ناخن کرج

[ad_1]

واشنگتن

رئیس جمهور بایدن روز شنبه گفت كه وزارت دادگستری قصد دارد از تصمیم قاضی فدرال برای غیرقانونی دانستن برنامه دوره اوباما كه صدها هزار جوان مهاجر را از اخراج محافظت می كند ، تجدیدنظر كند و وی خواستار كنگره برای ایجاد راه حل دائمی شد.

وی در بیانیه ای گفت كه تصمیم روز جمعه “عمیقا ناامیدكننده” بوده و این دستور قاضی تأثیری در افرادی كه قبلاً تحت برنامه اقدام تأخیر برای ورود بچه ها قرار گرفته اند ، نمی گذارد ، “صدها هزار مهاجر جوان را به آینده نامعلوم می فرستد”.

این برنامه به هزاران جوانی که به طور غیرقانونی از کودکی به ایالات متحده آورده شده اند یا ویزا برای زندگی ، کار و اقامت در این کشور دارند ، اجازه می دهد. بسیاری از دریافت کنندگان معروف به رویاپردازها برای مدت یک دهه یا بیشتر در ایالات متحده بوده اند.

[ad_2]

منبع: fly-news.ir