سالن کاشت ناخن کرج

بدیهی است مونتاژ نهایی برجهای خنک کننده اهمیت قطر بیشتراز 220 سانتی متر در محل پروژه اصلی پرداخت هزینه جداازهم انجام خواهد گردید. افت دمای سیال آب گرم در کولینگ تاور همواره تابع موقعیت محیط اقلیم محل کارگزاری بوده است. این دستگاه ها از گنجایش ۵ بدن تبرید تا ۱۰۰ تن به رخ مونتاژ شده ارائه می شود و از ۱۰۰ بدن تا ۱۲۵۰ بدن تبرید در محل استقرار مونتاژ خواهد شد. در همین تجهیز گرمای آب با تماس مستقیم حیاتی هوا، به اتمسفر منتقل میگردد. صورت طراحی همین گونه برج موجب می شود ۳۰% بازدهی خنک سازی این دستگاه اهمیت مکش طبیعی متقابل آب و هوا شکل پذیرد. آکنهها آب سرازیر شده از بالای برج را اهمیت هوایی که از دربین آن حرکت می نماید تماماً مخلوط کرده بهطوریکه آب به صورت یک قطره از یک آکنه به مرحله آکنه دیگر به وسیله نیروی برج خنک کننده فولاد ثقل خود میریزد. قطره گیر: قطره گیر ها به دو دسته آشیانه زنبوری و تیغه ای برای استفاده در انواع برج خمک کننده آیتم استعمال قرار می گیرند. مسافت و موانع فی مابین نوک تیغه و سیلندر حرفه می بایست مضاعف کمر باشد تا سطح بهره وری به بیشترین میزان خود برسد. لوور: لوورها از گونه تیغه ای یا این که آشیانه زنبوری هستند و محصول آن ها می تواند از کامپوزیت، پی وی سی یا پلی اتیلن باشد. همین مشخصات اهمیت توجه به جور و گونه دستگاه، کالا متریال در قطعات جانبی نیز قابل تغییر و تحول خواهد بود. کالا برج های خنک کننده بتنی می باشد ولی در ساخت آن ها از مواد دیگری نیز چون آهن گالوانیزه، پلاستیک و فایبر گلاس به کار گیری می شود. هر چه میزان سطح تبادل حرارت اکثر باشد، میزان حرارت منتقل شده هم عمده است. سطح ها خنک کننده یا پکینگ: سطح تبادل حرارت مهمترین جزء در برج خنک کننده است. آب گرم در آغاز وارد لولههای پره دار و سپس وارد پکینگها می گردد و در طول همین مسیر اصلی هوای سرد تبادل حرارتی داشته و آب سرد در زیر برج برج خنک کننده پرتو آبگردان جمع میگردد. لوور همگن سازی هوای ورودی را انجام می دهد و مانع از پاشیدن آب از درون تشک به بیرون می شود.