خدمات کاشت حلزون شنوایی رایگان است


زنده حباری / مجله «قصاب». معاون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: با اجرای طرح ملی کاشت حلزون شنوایی در کشور خدمات مربوط به کاشت حلزون شنوایی رایگان می شود.

دکتر احمد یزدان پناه روز شنبه 9 آبان در نشست مشترک با نمایندگان سازمان بهزیستی استان بوشهر گفت: غربالگری و شناسایی کودکان کم شنوا در استان توسط معاونت بهداشتی دانشگاه بوشهر انجام می شود. دانشگاه علوم پزشکی و سازمان بهزیستی با همکاری معاونت پزشکی.

وی افزود: یکی از الزامات اجرای طرح ملی کاشت حلزون شنوایی، برنامه ریزی درون سازمانی و بین بخشی است که در جلسات مشترک با سازمان مراقبت های اجتماعی مطرح شد.

دکتر یزدان پناه تصریح کرد: یکی از الزامات دستیابی به استانداردهای بالای مراقبتی، توسعه بخشهای پزشکی و تجهیزات نوین پزشکی است که بر این اساس با همکاری سازمان تامین اجتماعی و معاونت بهداشتی، راه اندازی توانبخشی شنوایی مراکز ظاهری کودکان و خانواده ها و تهیه تجهیزات استاندارد برای معاینه.

وی با اشاره به اهمیت تشخیص کم شنوایی در بدو تولد گفت: برای نوزادانی که با مشکلات شنوایی متولد می شوند، درمان غیر از کاشت حلزون قبل از 9 ماهگی انجام می شود و در صورت عدم پاسخگویی نوزاد به این درمان ها، کاشت حلزون انجام می شود. انجام می شود. خواهد بود

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تاکید بر انجام صحیح و کامل معاینه در مراحل تشخیص و درمان، خاطرنشان کرد: با توجه به تعامل و همکاری بیشتر با معاونت بهداشتی دانشگاه، نظارت بر مراکز معاینه شنوایی در استان در حال انجام است. کارآمدتر باشد

انتهای پیام