سالن کاشت ناخن کرج

عروسی آناهیتا دختر خانم گوهر خیر اندیش و حضور ابی و اتفاقات آن، سبب شده تا احتمال انتها عمل هنری گوهر خیراندیش در سریال ها و فیلم های سینمایی را تا مدت ها انتظار داشته باشیم. به این معنی که افرادی که به همین فیلم رجوع کنند در خواهند یافت که صدا را خشدار کردهاند تا نقش یک پیرزن به خوبی اجرا شود و من هم زبان یک خطه ملایر را که خطههای متمایز دارد، گرفتم و به عبارتی را تمرین کردم و نیازم برآورده شد. جمع اینها معیار من برای بازیگری در یک فیلم یا سریال است. من جلسه را تعطیل کردم چون صد سال روزگار نیاز داریم و بایستی میلیارد ها دلار هزینه کنیم تا پیشنهادهای اینها در کشور‌ایران را عملی کنیم و کلاً نمیتوانیم کار بینالمللی انجام دهیم”، طولانی تر کرد: یک نفر را آورده بودیم که برود و در آفریقا عمل کند و من یک روز دیدم که همکاران ما را حجامت کرده است. همچنین نشان می دهد که دیگر بلغم در بدن رسوب نمی کند و مدام در جریان است. این باعث به حرکات طبیعی روده و کاهش ناراحتی می دکتر خیراندیش گیاهی شود. حکیم خیراندیش در ادامه ابلاغ می کند: من بزرگان طبیب آن دوران را دور نیز توده کردم تا به جهت من تصمیمگیری کنند و ۶ ماه در جلسات مکرر نشستند و برخاستند و نتیجهاش تأسیس کارخانه داروسازی کلیدی جهتگیری اطفال، تأسیس بیمارستان کلیدی جهتگیری معالجه اطفال و تأسیس کالج کلیدی جهتگیری آموزش اطفال شد. آدمی نمیداند که چه وقتی بازیگر میشود و چه وقتی نمیخواهد بازیگر باشد اما به دلیل این‌که اسماعیلخانی به مدرسه من آمد و در دبیرستان به جهت یک نقش مرا تعیین کرد، خویش به خویش در همین نقش بازی کردم و از آن پس را نیز را در این راستا ادامه دادم. او در دربین همشیره و بردارش توانست به فن بازیگری درگیر شود و راه و روش پدر و مادرش را ادامه دهد. وقتی از او سؤال کردم حدیث «حجامت دوای کل بیماریها است» را برایم گفت و من اعتقادوباور نکردم و گفتم که باید خودم تجربه کنم.