سالن کاشت ناخن کرج

[ad_1]

واشنگتن

دولت رئیس جمهور جو بایدن افزایش قابل ملاحظه و مداوم سطح مزایای غذایی را در اختیار خانواده های نیازمند تصویب کرده است که بزرگترین افزایش واحد در تاریخ برنامه است.

از ماه اکتبر ، میانگین مزایای تمبرهای غذایی-که رسماً به عنوان برنامه تغذیه تکمیلی یا SNAP شناخته می شود-بیش از 25 درصد از سطح قبل از همه گیری افزایش می یابد. کمک های افزایش یافته برای همه 42 میلیون بهره بردار SNAP به طور نامحدود در دسترس خواهد بود. SNAP بزرگترین برنامه پشتیبانی تغذیه برای آمریکایی های کم درآمد است.

این افزایش همزمان با پایان افزایش 15 درصدی مزایای SNAP است که به عنوان اقدام حفاظتی همه گیر دستور داده شد. این مزایا در پایان ماه سپتامبر به پایان می رسد.

[ad_2]

منبع: fly-news.ir