سالن کاشت ناخن کرج

معمولا همگان بر این باور هستند که زمان و هزینه طلاق توافقی به صرفه تر است. شایان ذکر است که طلاق توافقی نیز دارای هزینه هایی بوده و همچنین زمان خاصی را به خود اختصاص می دهد. در ادامه به بررسی برخی از هزینه های آن اشاره می کنیم که پیرو آن می توانیم بازه زمانی مورد نیاز را برای اعمال طلاق تخمین بزنیم.

آشنایی با هزینه های مربوط به طلاق توافقی

برای طی کردن روال و نیز ثبت دادخواست طلاق توافقی، هزینه های خاصی تعیین می شود که در دسته بندی های زیر جای می گیرند.

http://day-news.ir/%d9%85%d9%87%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d9%88%d8%a7/

هزینه های مرتبط با جلسات مشاوره

زوجین برای اینکه بتوانند به صورت توافقی طلاق بگیرند، باید جلساتی را نزد مشاوره رفته و در صورتی که او گواهی عدم سازش زوجین را صادر کند، می توانند مراحل بعدی را طی نمایند. بدون شک جلسات مشاوره هزینه هایی را برای زوجین در پی خواهد داشت. این هزینه ممکن است به سه شکل محاسبه گردد: 

هزینه هر جلسه ای که زن یا مرد به تنهایی می گذراند.

هزینه اجمالی جلسات مشترک زوجین

و در نهایت محاسبه هزینه همه جلسات به یکباره

هزینه های مربوط به دادرسی

هزینه مذکور باید در زمان ارائه دادخواست طلاق توافقی به مراکز خدمات الکترونیک قضایی تقدیم شود. شایان ذکر است که در جاهایی که هنوز مراکز الکترونیکی قضایی وجود ندارد، باید هزینه مربوطه را به شماره حساب قوه قضاییه واریز کرده و با در نظر گرفتن این نکته که طلاق توافقی یک درخواست غیر مالی است، معمولا هزینه دادرسی بسیار کم خواهد بود.

هزینه های مربوط به پرداخت حق الوکاله وکیل

اگر شما بخواهید مراحل را با کمک وکیل دادگستری طی کنید، باید فکری هم به حال هزینه های مربوط به حق الوکاله وکیل کرده و این نیز بخشی از هزینه های طلاق توافقی محسوب می شود. مبلغ حق الوکاله معمولا ثابت نبوده و بستگی به وکیل و یا برخی موارد دیگر دارد.

مخارج مرتبط با دفترخانه

تا این قسمت مواردی از مخارج مربوط به طلاق توافقی را برشمردیم. آخرین هزینه ای که زوجین باید آن را متقبل شوند، مربوط به مخارج دفترخانه طلاق است که با توجه به محل قرارگیری دفترخانه و نیز برخی معیارهای های آن ها برای قیمت گذاری مشخص می شود.

چقدر زمان برای طلاق توافقی نیاز است؟

مدت زمان مورد نیاز برای ارائه درخواست طلاق توافقی معمولا کمتر از حالت غیر توافقی طلاق است. این بازه زمانی بستگی به روال کاری مرتبط با یافتن وکیل و ارائه وکالت به آن ها دارد. معمولا حداقل مدت زمان مورد نیاز برای انجام طلاق توافقی بیش از ده روز بوده و زوجین باید این بازه زمانی را مدنظر قرار دهند. مدت زمان مذکور، برای طی شدن مراحل مختلف طلاق توافقی لازم است. برخی از مراحل مهم برای طلاق توافقی را در ادامه معرفی خواهیم کرد.

آشنایی با روال و مراحل طلاق توافقی 

زمانی که زوجین تصمیم به طلاق توافقی دارند، باید در ابتدا جلسات مشاوره را به صورت اجباری طی کنند و سپس دادخواست خود را برای طلاق توافقی توسط دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ارائه دهند. بعد از اینکه دادخواست مذکور ارائه شد، باید منتظر مشخص شدن زمان مناسب برای زمان دادرسی بمانند تا بعد از آن بتوانند در جلسه دادگاه حاضر شوند. بعد از جلسه دادگاه مشاور حاضر در دادگاه به زوجین کمک می کند تا توافقات لازم را پیدا کرده و زوجین بعد از تایید توافقات مشخص شده، آن را امضا کرده و سپس در مرحله بعدی تکلیف بارداری زن روشن شود. توافقات و حتی تعیین وضعیت بارداری زن نیز شرایط و مراحل مختلفی دارد. در مراحل نهایی نیز باید یک بار دیگر در دادگاه حاضر شده و با توجه به توافقات انجام شده رای لازمه برای طلاق صادر شود و سپس برای ثبت طلاق به دفاتر ثبت طلاق مراجعه کنند.