سالن کاشت ناخن کرج

از معایب شیر کارتریجی پیلوتدار سان هیدرولیک میتوان به حساسیت به ویسکوزیته و تغیرات دما و نیز عملکرد ضعیف بهدلیل آلایندگی و رسوب در سیستمهای اساسی فیلتراسیون ضعیف روغن اشاره کرد. از مختصات شیرهای محدود کننده فشار کارترجی سان هیدرولیک مهم عملکرد مستقیم Direct Acting یا این که کارتریج یک طبقه میتوان به: پاسخ وقتی پر سرعت بدلیل ساختمان ساده، نشیمنگاه آببند کارتریج و آلرژی کاهش نسبت به وجود آلودگی روغن بدلیل سطح دوران وسیع شیر فشار شکن سمپاش بازشوندگی اشاره کرد. در آیتم خصوصیات شیر فشارشکن کارتریجی پیلوت دار Pilot Operated یا این که شیر فشارشکن با خط فرمان سان می توان به قابلیت تهیه ظریف فشار در مقادیر زیر بدلیل گوشه و کنار ریز پیلوت و داشتن فنر سبکتر نسبت به سوپاپ کارتریجی عملکرد مستقیم، ضد شوک بودن یا میراکننده ضربات در مدار هیدرولیک، امکان در دست گرفتن از طریق خط پیلوت اشاره کرد. سایز کارتریج، گنجایش کارتریج، نسبت تحریک خط فرمان کارتریج، خصوصیات عملکردی کارتریج سان هیدرولیک و مواقعی نظیر شیر اطمینان حیاتی کارتریج عملکرد مستقیم یا فشار شکن مهم فشنگی پیلوتی از این دست گزینهها میباشد. A نسبت به روغن سرد و یا گرم خلق فارغ از نوسانی دارد ) و ساختار مستحکم در برابر فشار بالا یا این که شوک جریان اشاره نمود، ولی این مزایا بعلت کارایی مستقیم کارتریج یا Direct Acting بودن آن است. طرز عملکرد همین شیرآلات به این صورت میباشد که نیروی ناشی از فشار آب را که برای بستن مسیر جریان نیاز است، در در مقابل نیروی ضد‌و‌نقیض که از فنر گرفته میگردد و تمایل به گشوده کردن همین مسیر دارااست در درمقابل نیز قرار میدهد. این دسته شیر یک المان اساسی به جهت کمتر فشار دارد که به طور مستقیم شیر را به فعالیت می اندازد. در همین شیرها، دارای چرخش فلکه، فنر به پاپت، فشار آورده و تنظیم فشار انجام می شود. همین جور شیر فشار هانیول حیاتی تنظیم فشار خروجی به شکل دستی می باشد که دامنه تنظیم فشار خروجی برای نوع D05FS از فشار 1.5 توشه تا 6 بار امکان پذیر است. به این منوال مواردی نظیر عدم امکان تهیه فشار پایین بار، وابستگی مستقیم دبی و فشار جریان به هم از معایب شیر فشار شکن کارتریج عملکرد مستقیم سان هیدرولیک میباشد. پارامترهای عملکردی این شیر فشنگی پیلوتی سان هیدرولیک بدلیل عملکرد پیلوتی شامل مواقعی مانند در اختیار گرفتن فشار دقیق و قابلیت و امکان معمولی تهیه و تنظیم گسترة وسیعی از فشار تحت بار (تنظیم راحتتر در هنگام عملکرد در فشار بالا)، مستقل بودن دبی از تغیرات فشار، کارایی قابل انعطاف و بی صدا و جواب وقتی نسبتا سرعت بالا میباشد. شیر فشار شکن کاتریجی یا این که شیر اطمینان کاتریجی یا این که فشارشکن فشنگی سان هیدرولیک بطور معمول در مدار بطور نرمالی بسته قرار گرفته و جهت اطمینان از بالا نرفتن فشار از حد مجاز و یا جهت اثبات نگه داشتن اختلاف فشار بین جریان ورودی-خروجی و بصورت دو، سه یا این که چهار راهه طراحی شده اند. چنانچه از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در گزینه فشار شکن شیر ظرفشویی لطفا از صفحه ما بخواهید.