سالن کاشت ناخن کرج

ولی در کار هیچ عایقی ایدهال وجود ندارد و از همین رو همواره یه خرده جریان از عایق عبور می نماید هرچند مقدار همین جریان فراوان ناچیز است. دستگاههای آزمون استقامت الکتریکی (Whitstanding Voltage Tester) یا اهمیت اصطلاح متداول Hipot Tester اصلی اعمال ولتاژ فراتر از ولتاژ کاری دستگاه زیر تست مقدار جریان نشتی به وجود آمده را میزان گیری میکنند.دستگاه تست های پات یا این که تست استقامت عایقی واجب ترین دستگاه تست جهت تجهیز آزمایشگاههای کیفیت کارخانجات تولیدی اسباب خانگی برقی ریال تجهیزات برقی می باشد. در این جدید دستگاهها با اعمال ولتاژ DC در رنجهای 1000و 25000 و 5000 و یا 10.000 ولت ( بسته به جور دستگاه زیر آزمون و ولتاژ کاری آن ) مقاومت الکتریکی عایق سنجیده میشود. تست مقاومت عایق ها به منظور ترازو گیری مقاومت الکتریکی عایق انجام می شود. مقاومت در برابر جریان الکتریکی با اهم میزان گیری می شود. گونه دیگر دستگاههای تست عایق الکتریکی ” دستگاه آزمون عایقی ” یا این که اصطلاحاٌ میگر اسم دارد. مواد عایقی نظیر پلاستیک ، تفلون ، لاستیک یا این که شیشه می تواند مقاومتی حدود 10 به توان 20 برابر عمده از مقاومت فلزهایی مانند مس را داشته باشند . انتخاب درست دسته عایق دارای زیادی دارید زیرا عمر تجهیزات بستگی به مدل مواد به کارگیری شده دارد. از روی شماره IP، اپراتور تشخیص می دهد که آیا یک دستگاه تست به جهت موقعیت محیطی و مدل کاربرد مدنظر وی مناسب هست یا این که خیر. به طورکلی در سیستمهای الکتریکی و الکترونیکی، مواد گوناگون از حیث جهت دهی الکتریکی به سه نوع منقطع تقسیم میشوند: مـواد رسانا یا هادی، مـواد نیمه رسانا یا نصفه هادی و مواد عایق سرامیکی الکتریکی عایق. اساسی همین حال، معمولا دارای تغییرات فیزیکی یا این که شیمیایی همراه می باشد که به طور دایم خاصیت عایق مواد را تضعیف می کند. مواد عایق الکتریکی، موادی هستند که مانع انتقال حرارت، جریان الکتریکی یا نویز می­شوند. بعضا از مواد گزینه استفاده در وسایل برقی و مدارهای منشا تغذیه مهم خواص دی الکتریک هستند ، یعنی مقاومت بالایی در برابر جریان دارند. در دستگاه آزمون دیالکتریک روغن، محفظهای وجود دارد که روغن گزینه آزمایش را داخل آن قرار میدهند. در بروشورها و کاتالوگهای دستگاههای آزمون عایقی، معمولا مشخصهای پایین عنوان IP به جهت دستگاه ذکر شده هست که بیانگر اطلاعاتی ضروری برای اپراتور میباشد. در صورتی که شما هر گونه سوالی در ارتباط اصلی چه جایی و شیوه به کارگیری از خرید عایق الکتریکی دارید، می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.