سالن کاشت ناخن کرج

روش های محاسبه ای دقیقی وجود دارا‌هستند که مهم به کار گیری از نتیجه های نظارت مواد معدنی آب ورودی به دستگاه می توانند احتمال تشکیل رسوب بر روی سیستم را به شکل کامپیوتری برآورد کرده و نوع و دوز گزینه نیاز آنتی اسکالانت مناسب را انتخاب کنند. فرآورده لایه خارجی این ممبران ها از پلی آمید هست و این لایه بسیار باریک باعث عملکرد خوب ممبران می شود؛ و حتی نمک های محلول را نیز از آب حذف می کند. به طور انقطاع می توان گفت که اگر می خواهید یک سیستم بی عیب و نقص تصفیه آب صنعتی داشته باشید، توجه به ضد رسوب آنتی اسکالانت فراوان اهمیت است. در واقع یکی از بهترین اشکال آنتی اسکالانت هایی که برای جلوگیری از ایجاد رسوب سولفات و کربنات آیتم به کار گیری قرار می گیرند، آنتی اسکالانت ها بر اساس فسفونات هستند. این ماده یک ضد رسوب قلیایی و بسیار موءثر بر پایه ترکیبی از بازدارنده های رسوب بوده که به جهت جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون به فعالیت می رود ABAN M82 یک ضد رسوب قلیایی ویژه میباشد که مهم بازدهی بالایی در کلیه دستگاه های اسمز معکوس که با گونه های مختلف آب خام ( لب شعف . همین جور آنتی اسکالانت خصوصیت های مضاعف خوبی مثل غلظت بالا و پراکندگی سازی دوچندان خوب است. همچنین برای آب هایی حیاتی سکو سختی کاهش از 1000 ppm مضاعف مطلوب می باشد مثل : آب های دریا ها ، آب های شادی ، دریاچه ها و… به همین استدلال تفاوت هایی در میزان مرغوب بودن و همینطور دانسیته و PH و غیره در آن‌ها وجود دارد. همینطور در شکل عدم آب بندی درب ظرف، قابلیت نشت گاز، تغییر‌و تحول ادغام آب نمک مورد آزمایش و در سرانجام حصول نتیجه ها نامعتبر وجود دارد. جهت انتخاب بهترین مدل آنتی اسکالانت می بایست آب گزینه لحاظ منطقه، چک کردن و آزمایش گردد. 2-2-4- ml 50 محلول آب نمک حاوی بی کربنات به پیاله آیتم آزمایش اضافه کرده و عالی هم بزنید.ml 50 محلول آب نمک حاوی کلسیم به ظرف آیتم آزمایش بیشتر نمایید. 2-2-1- مقدار مورد نیاز از بازدارنده را کلیدی استفاده از پیپت مطلوب به هر یک از ظروف بیش تر نمایید. باید به میزان ظریف آنتی اسکالانت به دستگاه تصفیه آب بیش تر کرد. 2. آنتی اسکالانت نامرغوب موجب کاهش بهرهوری ظرفیت ساخت آب تصفیه شده. مواد رسوب زدای غیرمتداول دیگری که می توانند موجب فولینگ یا این که گرفتگی غشای فیلترها شوند، ترکیبابی مثل کلسیم فسفات (CaPo4) و کلسیم فلوراید (CaF2) هستند. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات زیاد بیشتر در مورد انتی اسکالانت اسمز معکوس لطفا به تماشا از وب تارنما ما.