سالن کاشت ناخن کرج

یک عدد از انحصار های به کار گیری از داکت اسپلیتها یا این که اسپلیتهای کانالی کارگزاری یونیت خارجی (کندانسینگ یونیت) در فضای خارجی ساختمان است، اصولاً نصب تعداد زیاد کندانسینگ یونیتها به جهت مجموعه داکت اسپیلتهای یک مجتمع آپارتمانی یا این که ساختمان در صورتی که محل نصب این یونیتها روی بام نباشد می تواند به زیبایی نمای ساختمان لطمه وارد نماید و در حالتی که امکان کارگزاری آنان در بام ساختمان وجود داشته باشد می بایست علاوه بر باز‌نگری بضاعت قابلیت و امکان ساکشن گاز مبرد از پنل داخلی تا کندانسینگ یونیت کارگزاری شده در بام در ظرفیت مورد نظر، هزینههای اجرای انجام لوله های رابط مسی و تمهیدات دیگر را نیز باید در حیث گرفت. تفاوت دیگر این دو دستگاه طریق ی گرمایش و سرمایش گوشه و کنار است. برای داشتن هوایی مطبوع و دلنشین سفارش ما به شما خرید کردن داکت اسپلیت است. داکت اسپلیت هم مثل اسپیلت از یک یونیت داخلی و یک یونیت تشکیل شده است که توسط لوله مسی و کابلهای ارتباطی به نیز متصل شدهاند و تنها تفاوت آن در محل قرارگیری یونیت داخلی و توزیع برودت آن میباشد.استفاده از این سیستم به شرطی که برای کل فضاهای واحد، دریچه مستقل پیشبینی شود و از بهره وری سیستم نکاهد، به معماری داخلی واحدها امداد شایانی نموده و تعیین بهتری نسبت به اسپیلت ها میباشد. همانطور که می دانید داکت اسپلیت صرفا وظیفه سرمایش را بر عهده نداشته و بعضا از انواع همین سیستم های تهویه مطبوع بضاعت و توان ساخت گرما در فصل زمستان داکت اسپلیت گرین قیمت را هم دارند. یکی از مزیتهای داکت اسپلیت قابلیت نصب کویل آبگرم در جلو و یا پشت دستگاه است که در فصل زمستان به جای استفاده از heat pump خویش دستگاه می توان آب گرم ساخت شده در پکیجهای خانگی یا این که موتور منزل مرکزی وارد کویل کارگزاشتن شده نمود و کلیدی عبور هوا از روی همین کویل از گرمایش آن در فصل زمستان: استعمال نمود که خود این امر موجب حذف رادیاتورها و یا این که رشته کویل ها میشود. نزدیک به 30سال پیش مارک RHEEM و GoodMan هم به جمهوری اسلامی ایران وارد شد و در برج حافظ و سعدی شهرک غرب مورد استفاده قرار گرفتند. حساس می شود. اهمیت به کارگیری از همین سیستم می توان هوای تازه را به راحتی وارد ساختمان کرد و اصلی هوای مطبوع ادغام کرد. ساز و عمل داکت اسپلیت به تیتر یک دستگاه گرمایشی به این رخ است که آب گرم به دست آمده از موتور خانه، به باطن کویل جریان می می بایست و در اثر آن کویل گرم شده و در اثر چرخش حرفه هواساز، گرمای موجود در آن به هوا منتقل شده و منجر گرم شدن محیط می شود.