سالن کاشت ناخن کرج

فشارشکن 3/4 دستی بلوکی ترک هیدرولیک ا شیرهای فشار شکن (رلیف ولو) در کلیه مدارهای هیدرولیک به کار گرفته می شوند.شیرهای فشار شکن بلوکی در مدارها و سیستم هایی که حصر فضا به جهت نصب شیر وجود ندارد مطلوب می باشد. شیر فشار شکن هیدرولیک وظیفه تنظیم جریان سیال در یک سیستم هیدرولیک را دارد. شيرهاي فشارشكن به صورت خودکار، فشار زياد و متغير ورودي را ، به فشار كم و اثبات خروجي تبديل مي كنند و در حالتی‌که در شبكه بعد از آن از شير فشارشكن مصرف آب وجود نداشته باشد براي جلوگيري از انباشته شدن فشار استاتيك، شير فشار شكن به طور اتوماتيك جريان را جدا مي كند . همین شیر به جهت نرخ جریان های بالا و در دست گرفتن ثابت پیشنهاد می شود. زیرا در بارهای کم شیر ناچارا می بایست در موقعیت نزدیک به بسته عمل کند و به علت ایجاد مسافت کوچک میان قسمت پلاگ شیر و نشیمنگاه آن شتاب در این نصیب شده منجر خورده شدن و رشته رشته شدن قسمتهای داخلی خواهد شد به علاوه حرکت مضاعف کوچک در شیر منجر تغییرات مضاعف در مقدار گذر سیال گشته سبب ساز تغییرات فشار در خروجی خواهد شد . شیرهای پایلوت دار اصلی مزیتهایی نسبت به شیرهای فشارشکن مستقیم میباشند : به منظور تغییر تحول موقعیت شیر اصلی، فقط جریان مضاعف کوچکی از بخار ضروری است و به این ترتیب تغییرات کم فشار تحت دست سبب ساز تغییرات پهناور در مقدار جریان اهمیت شده که نشاندهنده حساست بالای شیر می باشد. شیرهای فشارشکن در جنسهای متفاوتی تولید و روانه بازار میشوند. این نوع شیر میزان cv بالایی دارد که نوسان کاهش فشار را حتی در وقتی که جریان را کنترل می کند، به دستکم می رساند. شیر انقطاع و وصلی دستی جریان در قسمت بالا را بسته و برای رسیدن به فشار مطلوب، فنر بالایی شیر فشار شکن را بپیچانید. اصلی یک پیستون می باشد که در نصیب عملیاتی شیر مهم نصب شده است. از نظر طراحی، مشابه شیر آشپزخانه میباشد که کثیفی یا مواد خارجی روی نصیب نشیمنگاه میتواند سبب ساز ساخت اختلال شود و در واقع تعمیر شیر کاهش فشار آب دشوارتر از تعمیر شیر آشپزخانه نیست. جهت تسهیل در تعمیر و نگهداری، دو عدد شیر قطع و وصلی در دو طرف شیر فشارشکن نصب نمایید. درصورتیکه از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه فشار شکن هیدرولیک دیپلماتیک لطفا از صفحه ما بخواهید.