سالن کاشت ناخن کرج

[ad_1]

دوور ، دلاور

پیشاهنگی پسران آمریکا (BSA) با وکلائی که حدود 60،000 قربانی کودک آزاری کودکانه را نمایندگی می کنند به توافق 850 میلیون دلاری دست یافته اند که این می تواند لحظه ای اساسی در پرونده ورشکستگی این سازمان باشد.

این توافق نامه که توسط وکلای BSA در اواخر روز پنجشنبه در دادگاه ثبت شد ، یکی از بزرگترین مبالغ مربوط به موارد خشونت جنسی در تاریخ ایالات متحده است. این اعلامیه ، معروف به توافقنامه کمک به بازسازی ، شامل BSA ، قربانیان خشونت ، شوراهای محلی پیشاهنگی و وکلائی است که به عنوان نماینده قربانیانی که ممکن است ادعاهای آینده را ارائه دهند ، تعیین شده است.

وکلای BSA نوشتند: “پس از ماه ها مذاکره شدید ، بدهکاران در این پرونده های یازدهم با هر فرد رسمی و طلبکار اصلی به راه حلی رسیدند.

[ad_2]

منبع: fly-news.ir