سالن کاشت ناخن کرج

تفاوت ماهی پرورشی و ماهی دریایی در نحوه زیست آنها و نوع کنترلشان توسط انسان است.

یکسری از ماهیان قابلیت این را دارن که در محیط های بسته تحت کنترل بیشتر انسان رشد و پرورش یابند. از جمله ماهیان قابل پرورش میتوان به ماهیان خاویار، انواع ماهیان گرم آبی آمور، کپور، فیتوفاک، بیگهد و ماهیان سردآبی مانند قزل آلا ، سالمون و …. اشاره نمود.

در هر محیطه که بتوان آن را تحت کنترل تمام داشت می توان ماهی پرورش داد. از جمله این محیط ها می توان به  قفس های محصور درون دریا، انواع پن، انواع استخر بتنی و خاکی ، هاپا و غیره… تمامی مراحل رشد، تغذیه، درمان و تکثیر این ماهیان توسط انسان کنترل می شود.  این بزرگترین تفاوت ماهی پرورشی و ماهی دریایی است. مقایسه ماهی آزاد و پرورشی