سالن کاشت ناخن کرج

پیستون حیاتی سر مقعر: سطح تاج آن ها گود و مقعر است. ترک گژن پین سوراخی سرتاسری هست که در دو طرف جانبی سر پیستون امتداد دارد. و عمود بر جهت حرکت پیستون تولید شده و محل قرار گیری گژن پین است. همین خلل برای خودم پیش می آید و خسارات سنگینی برایم ایجاد کرد . بر روی شاتون نیز به طور معمول در سمت چپ شاتون ( پرفشار ) سوراخی جهت پاشش روغن ایجاد شده است پیستون دیالیز . 7- چسبیدن پیستون به سیلندر : در حالتی که در سیستم خنك كننده اشكالی به وجود آید و گرمای موتور به عللی بیش از حد ، بالا برود ( مثل براندن تسمه پروانه ، فقدان روغن در كارتل بر اثر ترک شدن ، یا این که نبود آب در سیستم ) منجر چسبیدن پیستون به سیلندر می گردد . پیستون دیزل ژنراتور قطعه ای استوانه ای صورت در موتور است، و بر اثر نیروهای حاصله از فرایند احتراق در درون محیط سیلندر حرکت رفت و برگشتی انجام می­دهد. شاید اسم پیستون را مضاعف شنیده باشید که اما قطعه ای حساس در به حرکت در آوردن اتومبیل هم هست. حلقه پیستون دربین سیلندر و پیستون قرار دارااست و یک عدد از مهمترین قطعات خودرو به شمار می رود. در برخی از مواقع هم شمع یا این که سوپاپ شكسته و بین سر پیستون و اتاق احتراق می افتد و سبب ساز شکاف شدن آن میشود . این فشار میتواند فی مابین ۲۵ تا بیش از ۲۰۰ بار متغیر باشد. به این ترتیب در روزگار ذیل رفتن پیستون شاتون به سمت راست منحرف می شود و در روزگار بالارفتن به سمت چپ منحرف می شود . در هنگام بالا رفتن این قطعه، سوخت متراکم شده و پس از احتراق، به سمت پایین حرکت می کند. این تصور که پیستون به استدلال مقاومت گرمایی بالا ذوب نمی‌شود دیدگاهی خطا و همگانی است. این لکه های در نصیب زیرین پیستون بازدید می شوند و ناشی از رسوب کربن و دوده ای هست که در اثر سوختن ترکیب روغن و سوخت به قسمت پائینی پیستون چسبیده اند و دلیل آن نیز گرم شدن بیش از اندازه تاج پیستون است . در صورت بالا فشار ناشی از احتراق سبب می شود که پیستون در درحال حاضر حرکت به سمت بالا هنگامی به نقطه مرگ بالایی نزدیک می شود اندکی به طرف راست کج شود.در نتیجه سر پایینی مرحله فشار گیر اهمیت مهم جداره سیلندر تماس پیدا می کند.پس از آنکه پیستون از نقطه مرگ بالایی گذشت،صاف می شود.در این زمان تراز فشار گیر اهمیت به طور تمام حساس جداره سیلندر تماس پیدا می کند.این تماس نوعی کار روبشی میباشد که زدن پیستون را به حد اقل می رساند.در سرانجام همین عمل موتور آهسته تر کار می کند و تداوم پیستون افزایش پیدا می کند.زدن پیستون معمولا صرفا در موتور های کهنه ای بازدید می شود که جدار سیلندر های آن‌ها ساییده شده و دامنه پیستون آنان ساییده و یا شکسته شده است. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط اساسی پیستون روا سال وب وبسایت خود باشید.