چند نکته در مورد حادثه ای که منجر به فوت مهسا امینی شد


1- اهداف اصلی نهضت بزرگ امام شهید را فراموش نکنیم که ظلم و ستم را از صد لایه نفاق و حصار و دروغ نپذیرند. امیدواریم راهپیمایی عظیم اربعین نیز موجب آگاهی و مسئولیت پذیری بیشتر زائران علویان و حسینی و جامعه ای آگاه و مسئولیت پذیرتر شود. بیشتر هوشیار باشید.

2- حادثه تلخ مرگ دختر جوان ایرانی که برای سفری کوتاه به تهران آمده بود دردی سخت است که به این راحتی از دل پاک پاک نمی شود. سوال این نیست که آیا این شهروند افسرده ایرانی در این حادثه جان خود را از دست داده است یا خیر، سوال این است که دستگیری و برخورد وی اشتباه و غیرموجه بوده و سوال، سیاست غلط، پرهزینه و ناکارآمد پلیس است. بازگشت حجاب در قالب تور. متذکر می شویم که در دو روز گذشته اعتراضات مردمی نه تنها علیه پلیس و افسران برکنار شده آن، بلکه علیه گروهی از مردم و نهادهایی که با بینش نادرست و سیاست های غیرمنطقی در این فجایع نقش داشته اند، صورت گرفته است و باید اصلاح شود. . او به سرعت و به طور طبیعی به مقاماتی که در برابر این ظلم آشکار و تعرض به ناموس کشور سکوت کردند، متوسل شد.

3- موج سواری در رسانه های بیگانه و کسانی که رویکرد کارآمد و فرصت طلبانه به همه مسائل سیاسی دارند، تأثیری بر استبداد ستیزی و عدالت خواهی مردم ایران ندارد و هیچکس نباید بر این اساس از عدالت جویی دست بردارد. بدخواهان مردم ایران نمی توانند از این آب ماهی بگیرند. ایران و تمام ارزش‌های مادی و معنوی آن متعلق به هر شهروند ایرانی است و ایرانیان برای دفاع از حقوق خود و اعتراض به نقض‌های حکومتی نیازی به اجازه و چراغ سبز کسی ندارند. سروصدای رسانه های بیگانه یا پوشش برخی ابلهان بی اصول داخلی فرقی نمی کند… مردم عدالت می خواهند و مهسا امینی و امثال آنها را دختر خود می دانند و وقتی به این اتفاقات واکنش نشان می دهند شگفت انگیز است و این نشان دهنده ارزش های اسلام و اگر کسانی که سکوت می کردند در معرض چنین اتهاماتی قرار می گرفتند، ایرانی ها و مردم از خود فاصله می گرفتند. مردم متدین، خانواده های شهدا و ایثارگران و همه اقشار جامعه در این مراسم اعتراض کردند و معترض هستند و این مهم قابل چشم پوشی نیست.

4- حداقل انتظارات مردم از نهادها و افراد تصمیم گیر که با ارائه گزارشی موثق و مستند از حادثه اخیر، بازنگری اساسی در سیاست رسیدگی به مسائل فرهنگی و مذهبی از جمله حجاب صورت گیرد. ایران برای اینکه شاهد چنین اتفاقات ناگوار و در شرایط سخت نباشیم در این مقطع نباید این همه هزینه و فشار به کشور تحمیل کند.

6565

دیدگاهتان را بنویسید