سالن کاشت ناخن کرج

سدیم هیدروکسید مرک ( sodium hydroxside ) که اهمیت اسم تجاری کاستیک سودا و نام عامیانه سود سوزآور و نامهای دیگر مثل سود کاستیک، سود جامد، سود مایع، سدیم کاستیک، سود پرک و هیدرات سدیم هم شناخته میشود، مادهای جامد و سفید رنگ دارای فرمول شیمیایی NaoH یک باز زیاد کار کشته بوده و به استدلال خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فرد بفردی که دارد در اکثری از صنعت های مختلف کاربرد داراست همین ماده بصورت مایع و جامد (عمومأ بصورت پرک ) میباشند که شکل مایع آن محلول در آب و فرم جامد آن با خلوص بالایی میباشد. سود پرک در اصطلاح علمی ، به عبارتی ماده شیمیایی سدیم هیدروکسید می باشد اصلی فرمول شیمیایی NaOH و اهمیت اسم تجاری کاستیک سودا Caustic sodaa می باشد ، که از در کنار هم قرار گرفتن سه عنصر سدیم ، اکسیژن و هیدروژن تشکیل میشود. یکی از خطرات فراوان جدی که همین ماده شیمیایی برای بدن دارد، تماس این ماده اساسی چشم انسان است که در صورتی که حیاتی چشم انسان تماس پیدا کند، می تواند سبب ساز کوری دائمی انسان شود. همین ماده به صورت مایع ۵۰% است و نقطه انجماد آن ۴/۴ و نقطه جوش آن ۱۴۵ مرتبه سانتیگراد می باشد . جرم مولکولی آن ۳۹٫۹۹۷۱۰۹ g/mol می باشد . گنجاندن هیدروکسید سدیم در بسیاری از محصولات زیبایی به توانایی آن در تثبیت PH سطح نسبت دیتا می شود ، همین ماده در محصولات مو ، محفظه اسیدی کمتری به جهت پوست سر ، پوست و مو ساخت می نماید . این ماده در تولید آلومینیوم نقش فراوان پررنگ ای داراست . البته اختلال جدی ای که در سل های دیافراگم وجود داراست آزاد شدن آزبست در اینگونه سل ها است. سدیم هیدروکسید جامد که خلوص بالاتری دارد به شکل گرانول تولید می شود . سود پرک یا کاستیک سودا (NaOH) از سود مایع پتروشیمی ساخت می گردد به این صورت که سود مایع ۵۰% طی روند تولید پس از تبخیر آب موجود در آن به روش ممبران، به سود پرک حیاتی خلوص ۹۹-۹۸% تبدیل می گردد که مطابق مهم استانداردهای جهانی ست. درصورتیکه شما هر مدل سوالی در رابطه اهمیت کجا و شیوه به کار گیری از سدیم هیدروکسید فرمول شیمیایی دارید، می توانید کلیدی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.