سالن کاشت ناخن کرج

[ad_1]

ساکرامنتو ، کالیفرنیا.

قانون گذاران کالیفرنیا روز پنجشنبه اولین طرح بودجه ایالت برای درآمد تضمینی در ایالات متحده را تصویب کردند. این طرح ماهانه 35 میلیون دلار پول نقد برای زنان باردار واجد شرایط و بزرگسالانی که به تازگی از پرستاری به خانواده خود ترك كرده اند ، فراهم می كند و هیچ محدودیتی در نحوه هزینه كردن آنها ندارد.

آرا – – 36-0 در سنا و 64-0 در مجمع – نشانگر حمایت دو حزب از ایده ای است که در سراسر کشور در حال شتاب گرفتن است. در سالهای اخیر دهها برنامه محلی ظهور کرده است ، از جمله برنامه هایی با بودجه خصوصی ، کار فروشندگان ایده را برای عموم آسان می کند.

طرح کالیفرنیا توسط مودیان مالیات تأمین می شود و ممکن است سایر ایالت ها را به پیروی از این روش تشویق کند.

[ad_2]

منبع: fly-news.ir