یکی از مخروط های ترانه در کهرد بستک گم شده است


پیمان پاسلاری در گفت وگو با ایسنا، این قنات را در ساحل رودخانه مهران یکی از بی نظیرترین آثار کشور دانست و افزود: آثار باستانی ترنه در بهمن ماه سال 1381 به عنوان اثر ملی ایران به ثبت رسید. .

وی با اشاره به اینکه تاکنون کار زیبا و مهندسی مغفول مانده است و روز به روز شاهد تخریب آن خواهیم بود و نیازمند توجه ویژه است، گفت: ترنه یک شاهکار مهندسی از سازه آبی است که از سنگ و توپ و خرمای متصل به هم ساخته شده است. به دوره ساسانی می رسد و بین رودخانه شور مهران در منطقه خوخر هرمزگان قرار دارد.

منبع: asarnews.ir