SGMEDHAT – جک سقفی چیست

هرچند به عقیده برخی از کارشناسان ممکن می باشد همین طراحی باعث تضعیف جک در تحمل توشه سقف یا این که بنا های سنگین شود، اما باید بپذیریم که این طراحی به آن ها کمک می‌نماید که در بنا های متعدد کاربرد داشته باشند و تنوع در کارایی آنان عمده باشد. تولید جک سقفی در مجتمع البرز قالب دارای بالاترین میزان مرغوب بودن و مناسب ترین قیمت انجام و ارائه می گردد جهت دیتاها بخش اعظم اساسی ما تماس بگیرید. جک های صلیبی عمدتاً جهت کفراژبندی در اجرای اشکال سقف های تیرچه بلوک ودال ها به کارگیری می شوند. جکهای سقفی مناسبترین و اقتصادیترین وسیله برای اجرای دالهای بتنی و تیرچه بلوک میباشند که در ارتفاعات ۳ تا ۵/۴ متر و از لولههای سکو یک اهمیت قطر ۵ و ۶ سانتیمتر ایجاد می‌شوند که اساسی سوراخهایی جهت تهیه و تنظیم طول هم میباشند. از تفاوت های اساسی در ساخت جک صلیبدار ایران حیاتی ایجاد جک عراقی در گام رزوه آن است که رزوه جک عراق اصلی گام ۶ و رزوه جک های اهل ایران قدم ۸ هستند. از طرفی ضخامت ،قطر و همچنین وزن جک ساختمانی می تواند در قیمت کل شده آن تاثیر گذار باشد به این ترتیب ضروری است باتوجه به نیاز خود ابتدا جک ساختمانی مطلوب را تعیین کنید. همینطور ممکن هست لازم باشد محصول آلیاژ به فعالیت رفته در تولید همین قطعه از استحکام به خصوصی برخوردار باشد. همانطور که در جدول پایین مشاهده می نمایید وزن جک سقفی به بعدها و میزان و همینطور ضخامت لوله بستگی دارد . دهانه ” یو صورت ” و نسبتاً کوچک جک صادراتی به میزان عبور چهارتراش چوبی هست و قابلیت و امکان کارگزاری سولجر را ندارد. تبحر بودن طراح و تولید کننده همین دسته جک ها نیز علتی میباشد که بر قیمت آن بی اثر گذاری نیست. قسمت مادگی وظیفه توزیع فشار سطحی و انتقال آن به قسمت نری را بر عهده دارد. عواملی مثل دسته ، سیستم اتصال نری و مادگی و محصول جک سقفی بیشترین اثر گذاری را بر روی ارزش آن دارند. جک های سقفی متشکل از دو نصیب نری و مادگی می باشند و از همین رو جزء نایاب قالب های دو گزیده به شمار می رود. از این رو توجه در تولید آن زیاد اضطراری و اضطراری می باشد. برخی گونه های همین جور از جک ها کاربردهای مختص و ویژه ای دارا‌هستند و از همین رو در تعداد ناچیز و البته، مهم توجه دوچندان فراوان ساخته می شوند. قسمت مادگی نیز یک جک میباشد که پس از تهیه شدن در طول مناسب ستون قسمت نری، کلیدی پیچ و مهره به آن متصل می شود. برای اشخاصی که هر نوع نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در مورد چگونگی به کارگیری از جرثقیل سقفی مونوریل ، شما احتمال دارد می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.