قیمت و خرید قفل برقی الکتروپیک مدل 1275

معرفی کامل قفل مقابل برقی الکتروپیک مخصوص درب چوبی می توان یک عدد کاغذ در جیب قفل قرار داد و سنسور موقعیت قفل را بسته نگه داشت ، بنابراین سیستم کنترل دسترسی را گمراه می کند و فکر می کند در هنگام باز بودن درب بسته است. لطفا توجه داشته باشید که سنسور قفل مقابلContinue reading “قیمت و خرید قفل برقی الکتروپیک مدل 1275”